WOPR

ZATRUDNIMY RATOWNIKÓW WODNYCHWROCŁAW ZATRUDNIMY RATOWNIKÓW WODNYCH
piątek, 5 maja 2017r.

Dolnośląskie WOPR we Wrocławiu zatrudni w sezonie letnim czerwiec-sierpień 2017 roku ratowników wodnych na wrocławskim obiekcie oraz poza Wrocławiem.
Obiekt:
Kąpielisko "Morskie Oko" ul. Chopina we Wrocławiu
także inne poza Wrocławiem
Terminy:
1-30 czerwiec
1-31 lipiec
1 sierpień - 3 wrzesień

Godziny pracy:
Codziennie 9.00 - 19.00 (08:30-19:15)

Na spotkaniu organizacyjnym w sali szkoleniowej Dolnośląskiego WOPR w dniu 28 maja o godzinie 15.00, podane zostaną inne informacje dotyczące warunków pracy i zatrudnienia. Wynagrodzenie dla studentów i uczniów nie mniej niż 3.300 zł (nawet ponad 3.500 zł) miesięcznie na rękę.
Kandydaci na czerwiec do dnia 26 maja do godziny 15.00 w Biurze Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu składają:

  1. Podanie o pracę (z określeniem miesiąca lub kilku miesięcy, na które chcemy podjąć pracę).
  2. CV
  3. Legitymację członka WOPR z wpisem posiadanego stopnia i uprawnień lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Ratowników Wodnych - zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku.
  4. Aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika (KPP).
  5. Dokument potwierdzający posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym - zgodnie z art. 2 ust 5) ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku.


Osoby deklarujące podjęcie pracy już w czerwcu, dokumenty z pozycji 3, 4 i 5 przedkładają w oryginalew Biurze Dolnośląskiego WOPR w celu skopiowania. Codziennie biuro czynne od 9.00 do 15.00, a w środy do godziny 18.00. Kandydaci na lipiec i sierpień, dokumenty składają do 26 czerwca. Osoba ubiegająca się o pracę może złożyć dokumenty osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim